Вівторок, 05 Грудня 2023 р.
Домівка » Громадянське суспільство » ЗАКОНОДАВСТВО ЧАЕС

ЗАКОНОДАВСТВО ЧАЕС

Рішенням Конституційного Суду України 9 вересня 2010 року N 19-рп/2010 справи щодо соціальних виплат, у тому числі щодо перерахування пенсій постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС осіб, повернуто у режим адміністративного судочинства. Держава знову змінила правила гри для чорнобильських пенсіонерів, які борються за право отримувати пенсію у передбаченому законодавством розмірі аби «не допустити звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод». Та чи справді це так?
На підставі вищезгаданого рішення Конституційного Суду до Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАСУ) було внесено зміни. Відповідно до п.4 ч.1 ст.18 КАСУ місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.
Це призвело до того, що суди, розглядаючи справи про стягення недовиплачених сум державної та додаткової пенсій відповідно до ст.50 та 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» посилаються на ч.2 ст. 99 КАСУ, якою встановлено шестимісячний строк для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи. Деякі суди навіть посилаються на  ч. 5 ст. 99 КАСУ, відповідно до якої для звернення до адміністративного суду щодо оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів, встановлюється місячний строк.
А означає це лише одне. Звернувшись до суду за перерахунком та виплатою пенсії у належному розмірі, в кращому випадку вам задовольнять позов та виплатять гроші за останні півроку. І то – лише за умови, що Ви написали до Пенсійного Фонду лист з вимогою проведення перерахунку та отримали відповідь протягом одного місяця до подачі такого позову. Однак буває й по-іншому. Провадження по справі можуть і зовсім закрити за умови, що Ви просили суд зобов’язати ПФУ перерахувати пенсію більше ніж на шість місяців, посилаючись на пропущений строк позовної давності. Чи законні такі рішення судів? Звісно ж, ні.
Суди вперто ігнорують той факт, що позовна давність у даних справах не може застосовуватись, оскільки нараховувати пенсію в належному розмірі ПФУ ще не почав нікому, а, отже, порушення права все ще триває.
Окрім того, відповідно до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року, до якої Україна приєдналася 12 липня 1996 року (Закон України «Про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду» № 334/96-ВР від 12 липня 1996 року) аварія на ЧАЕС є ядерним інцидентом в тлумаченні  п.п. k та l п. 1 ст. І, Конвенції  відповідальність за ядерну шкоду є абсолютною, а стаття VI Конвенції передбачає строк позовної давності за вимогами про відшкодування ядерної шкоди завданої здоров’ю в тридцять років.
Та й взагалі, частиною 2 ст. 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» встановлено, що нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

Таким чином, застосування місцевими загальними судами ч.2 ст. 99 КАСУ, як обґрунтування для задоволення позовів про стягнення недовиплаченої пенсії чорнобильцям лише за останні шість місяців, є незаконним.
Суди зобов’язані як мінімум задовольняти вимогу чорнобильських пенсіонерів на перерахунок пенсії з 28.05.2008 року.
Нагадаємо, що раніше ряд положень Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», котрі безпосередньо стосувались розмірів державних та додаткових пенсій, виплат громадянам, що проживають на територіях радіоактивного забруднення,  було змінено Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Згодом Конституційним Судом України у Рішенні № 10-рп/2008 від 22.05.2008 року ці зміни було визнано такими, що суперечать Конституцій України.
Зокрема, чинна редакція ст. 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» встановлює, що для інвалідів віднесених до 1 категорії у будь-якому випадку встановлюється державна пенсія, розмір якої не повинен бути нижчим, ніж:
1 категорія 1 група - 10 мінімальних пенсій за віком
1 категорія  2 група - 8 мінімальних пенсій за віком
1 категорія 3 група - 6 мінімальних пенсій за віком
1 категорія діти-інваліди - 3 мінімальних пенсій за віком.
Ст. 50-51 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» встановлюють розміри щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, ст. 52 - щомісячної компенсаціü в разі втрати годувальника. Необхідно зазначити, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та  щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю незалежно від  заробітку, пенсії чи іншого доходу. Відповідно до чинних редакцій зазначених статей щомісячна додаткова пенсія для наступних категорій громадн встановлюється у таких розмірах:
1 категорія  1 група інвалідності - 100% мінімальної пенсії за віком
1 категорія 2 група інвалідності - 75% мінімальної пенсії за віком
1 категорія 3 група інвалідності - 50% мінімальної пенсії за віком
1 категорія хворі на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської
катастрофи - 50% мінімальної пенсії за віком
особи, захворювання яких пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи - 50% мінімальної пенсії за віком
2 категорія - 30% мінімальної пенсії за віком
3 категорія - 25% мінімальної пенсії за віком
4 категорія - 15% мінімальної пенсії за віком
щомісячна компенсація в разі втрати годувальника - 50% мінімальної пенсії за віком.
Регіональні управління ПФУ продовжують ігнорувати чинні норми закону, не нараховуючи у добровільному порядку пенсії у вказаних вище розмірах. Однак, після звернення до суду, Пенсійний Фонду все ж таки повертає недовиплачені кошти за строк, вказаний у судовому рішенні.
Раніше суди зобов’язували ПФУ повертати недовиплачені суми пенсій за строк з 28.05.2010 року. Після віднесення даної категорії справ до адміністративного судочинства, більшість судів виносять рішення про виплату коштів за останні шість місяців, що, наголошуємо, є незаконним. Однак, доки Верховний Суд України не викладе свою позицію з даного питання, ймовірно, що більшість судів і надалі буде задовольняти вимоги про повернення недовиплаченої суми пенсії лише за останні півроку.
Виникає логічне запитання – чи є сенс подавати позовні заяви до суду з вимогою стягнути належні Вам кошти та про які суми іде мова сьогодні? Розглянемо на прикладі. Інвалід 2 групи 1 категорії в середньому на даний час отримує пенсію у розмірі 1 500 грн., а повинен отримати, зокрема у листопаді 2010 року, не менше 5 784 грн. Навіть якщо позов буде задоволено лише за півроку, то ПФУ поверне близько 25 700 грн.
Тож сенс подавати позови до суду безумовно є. Юристи К&K Partners вже повернули кошти декільком десяткам пенсіонерів-чорнобильців, та продовжують свою роботу у цій сфері й надалі. За існуючих правил гри, юридична фірма К&K Partners наполегливо радить звертатись до суду за перерахунком пенсії. І навіть за умови, що Пенсійний фонд зобов’яжуть повернути недовиплачені кошти лише за останні шість місяців, стягнувши з держави належних Вам 25 000 грн., Ви можете подавати аналогічні позови щопівроку та все ж таки отримувати належні Вам кошти.
Раніше на цю тему:
http://kk-partners.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=85:-qq-&catid=38:2010-03-24-16-15-32&Itemid=30
Для того щоб обійти це обмеження, можна спробувати звернутися до органів пенсійного фонду із письмовою заявою. У цій заяві обов’язково зазначити прохання про сприяння в реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством прав та інтересів громадянина шляхом здійснення перерахунку додаткової пенсії та її виплати за весь попередній час. Органи пенсійного фонду зобов’язані перевірити викладені у заяві факти та прийняти рішення відповідно до чинного законодавства. До повноважень органів пенсійного фонду належить призначення і виплата пенсій. Тому, у разі прийняття рішення про відмову в задоволенні вимог, які викладені у заяві, громадянин може оскаржити таке рішення до суду (ч. 4 ст. 15 ЗУ «Про звернення громадян»). В цьому разі, строк позовної давності має обраховуватися з моменту одержання громадянином письмової відповіді на своє звернення. З цього приводу Верховний Суд України у своїй постанові від 13.04.2010 року № 10/85 також звернув увагу на те, що для вирішення питання про правильність застосування строку звернення до суду необхідно з'ясувати яким саме рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені права особи, коли розпочався перебіг цього строку. Зокрема, чи звертався громадянин до відповідача із заявою, якщо так – то коли, і чи приймалося останнім рішення про відмову.

Згідно ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Тому, ці вимоги також доцільно включати до позовної заяви.
Одночасно, хочу звернути увагу на ще один можливий варіант вирішення даного питання. Він пов'язаний з тим, що ст. 175 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за безпідставну невиплату пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць. Особливістю застосування цієї статті є те, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею буде здійснено виплату пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам. Досудове слідство у цих справах провадиться слідчими прокуратури (ч. 1 ст. 112 Кримінально-процесуального кодексу України). Посадові особи пенсійного фонду очевидно можуть і будуть посилатися на відсутність бюджетного фінансування. Але, в цьому контексті доцільно згадати про практику Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права та підлягає застосуванню судами України. Так, у справі «Кечко проти України» від 18.11.2005 року зазначено, що органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов'язань.
Органи прокуратури мають іще один інструмент для впливу на пенсійний фонд. Законом України «Про прокуратуру» передбачено, що прокурор має право внести письмовий припис про усунення порушень закону органу чи посадовій особі, які допустили порушення, або вищестоящому у порядку підпорядкованості органу чи посадовій особі, які правомочні усунути порушення (ст. 22 Закону)
Тому, вибір способу захисту порушених прав залишається за Вами.
02.12.2011 15:41 , ОСТАННІ НОВИНИ 
До протесту чорнобильців приєднаються підприємці
14 грудня, в день вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, підприємці мають намір підтримати акцію протесту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила народний депутат, голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.
«14 грудня проходитиме акція «чорнобильців» і ми, безперечно, цю акцію підтримаємо», - повідомила депутат. За її словами, того ж дня в Хмельницькому проходитиме «міжрегіональний майдан», в якому підприємці також візьмуть участь.
Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила про те, що за підсумками переговорів з чорнобильцями, було підготовлено і зареєстровано в парламенті два законопроекти — щодо внесення змін до закону про держбюджет з нормою про виконання рішень судів стосовно «чорнобильців», «афганців», «дітей війни», а також щодо позбавлення пільг і підвищених пенсій народних депутатів, представників Кабінету міністрів.

 Якщо до 1 лютого парламент не розгляне ці законопроекти, то буде визначена дата проведення спільних акцій протесту підприємців і «чорнобильців», «афганців», студентів, інших незахищених верств населення, зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.
Також вона повідомила, що підприємці мають намір створити комітет захисту учасників акцій протесту. «Комітет захисту тих людей, які виходять на акції протесту, і щоб люди були впевнені, що в разі беззаконня влади, в разі насильства з боку влади, ми забезпечуватимемо, як допомогу з народними депутатами, як юридичну допомогу, як судовий, так і громадянський захист», - сказала вона.
Співголова ВГО «Громадянський рух «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ також нагадав, що вчора в регіонах країни пройшла акція «Переоблік влади». «З 2012 року підприємців чекає погіршення життя... У зв'язку з цим пройшла наша акція, і ми її продовжуватимемо або в тому ж форматі, або ми цей формат збільшимо», - зазначив він.
На пресс-конференції також повідомили, що Громадянський рух «Вперед!» запускає інтернет-проект «Влада під контроль» з метою обнародування фактів порушень закону з боку влади.
«Цей проект сьогодні розпочинатиметься в Інтернеті, де люди зможуть в інтерактивному режимі повідомляти про всі ті беззаконні дії влади, порушення влади з боку закону, починаючи з регіональних рівнів і закінчуючи українським рівнем», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.
За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, за підсумками проекту буде складена карта зловживань з боку влади в Україні.
Також вона повідомила, що масовий старт проекту планується з 1 лютого 2012 року.
Довідка УНІАН. Всеукраїнська громадянська акція «Вперед!» стартувала 13 квітня 2011 року, серед цілей якої відставка уряду і проведення «Народних реформ».
Чернобыльцам обещают достойные пенсии и социальную защиту
[09:41/02.12.2011]
Кабинет Министров Украины принял постановление «О повышении уровня социальной защиты граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы». Средний размер пенсий участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС составит: для инвалидов I группы - 5 439,52 грн., для инвалидов II группы - 5 128,73 грн., для инвалидов III группы - 3 941,53 грн.
Согласно постановлению КМУ, при вычислении заработка, с которого будет определен размер пенсии участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, будет применяться формульный подход.
Например, человек, принимавший участие в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1987-1988 годах, отработавший в зоне отчуждения свыше 12 месяцев, получая при этом заработную плату в размере от 1200 до 1300 гривен, при потере 80 процентов трудоспособности будет иметь размер пенсии почти 5 тыс. грн. Кроме того, будет назначена дополнительная пенсия.

Впервые будут введены гарантированные минимальные выплаты для инвалидов-ликвидаторов: для инвалидов I группы - 2 399,70 грн., для инвалидов II группы - 2 147,10 грн., для инвалидов III группы - 1 894,50 грн.
Работа по обеспечению высокого уровня социальной защиты чернобыльцев ведется в регионах. Так, в начале ноября Сумская областная государственная администрация и областная организация Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украина» подписали Меморандум о сотрудничестве.
Документ обязывает областную администрацию решить вопрос о финансировании льготного медицинского обслуживания чернобыльцев, улучшения материально-технической базы областного диспансера радиационной защиты населения. Кроме того, меморандум предусматривает решение жилищных вопросов чернобыльцев.
© 2012-2019 Вінницька обласна громадська організація «Народна Армія Спасіння Вінниччини» | Всі права захищені.